1.درصورت وصل نشدن به درگاه میتوانید از شماره کارت جهت واریز مبلغ مورد نظر استفاده نمایید.

2.نحوه پرداخت بعد از ارسال آگهی .

3.اطلاعات کارت خود را در درگاه وارد نمایید و روی دکمه پرداخت کلیک کنید.